Լողի ուսուցումը վաղ հասակից․ Առավելությունները

Երեխաները, ովքեր հաճախում են լողի մինչև 5 տարեկանը, զարգացման զգալի առավելություն ունեն երեխաների համեմատ, որոնք չեն լողում վաղ տարիքից:

Ավստրալացի գիտնականների կողմից իրականացվող լայնածավալ ուսումնասիրությունը ցույց տվեց`

որ երեխաները, ովքեր սովորում են լողալ ավելի շուտ, ավելի արագ զարգացնում էին ֆիզիկական և ճանաչողական հմտությունները:

Տեսողական և շարժողական հմտություններ

Ուսումնասիրության համաձայն ՝ լողի մեջ ներգրավված երեխաներն ավելի շատ զարգացած մեծ և նուրբ շարժիչային հմտություններ ունեն, քան իրենց հասակակիցները։

Նրանք ունեն ավելի լավ զարգացած մարմնի հավասարակշռություն և իրեր բռելու ունակություն:

Երեխաները, ովքեր սովորում են լողալ մինչև 5 տարեկանը, նույնպես ավելի լավ արդյունքներ ունեցան այնպիսի բնագավառներում, ինչպիսիք են նկարչությունը, գծապատկերները և այլն։

Լողի ուսուցումը վաղ հասակից․ Առավելությունները

Ճանաչողական ունակություն

Լողով զբաղվող երեխաները որպես կանոն ավելի լավ են մաթեմատիկական խնդիրներ լուծելուց, թվաբանությունից։

Նրանք նաև ունեն զարգացած լեզվական հմտություններ (ընթերցանություն և խոսակցություն):

Բացի այդ, նրանք կարող են ավելի լավ ճանաչել տարբեր պատկերված առարկաները:

Զարգացման առավելությունների պատճառները

Լողում ներգրավված երեխաներն ավելի շատ մկանային խմբեր են օգտագործում, քան որևէ այլ սպորտով զբաղվելիս։

Ջրի դիմադրությունը նրանց օգնում է նոր մկաններ կառուցել:

Այն նաև նպաստում է ուղեղի զարգացմանը:

Փոքրիկ լողորդները սովորում են հետևել որոշակի ցուցումներին և ջրի մեջ բարդ շարժումներ իրականացնել:

Սոցիալ-տնտեսական պատճառները

Համաձայն ձևավորված կարծրատիպի երեխաները, ովքեր գնում են լողի, մեծանում են ավելի լավ ընտանիքներում, քան իրենց հասակակիցները:

Այնուամենայնիվ, հետազոտողները հաշվի են առել այս տեսանկյունը և հետազոտությանը մասնակցած երեխաներին բաժանել են 4 խմբի ՝ ըստ սոցիալ-տնտեսական չափանիշի:

Ֆիզիկական և ճանաչողական հմտությունների զարգացումը նկատվել է բոլոր չորս խմբերի երեխաների մոտ ՝ համեմատած իրենց հասակակիցների հետ, ովքեր չեն զբաղվել լողով։

Լողի համար անհրաժեշտ հմտությունների վաղ զարգացումը երեխային զգալի առավելություններ է տալիս հասակակիցների նկատմամբ ֆիզիկական զարգացման, ինչպես նաև մանկապարտեզում և տարրական դպրոցում կրթական նյութերը տիրապետելու ունակության մեջ: