Խաղալիքներ

  • Դերախաղերը երեխայի ուսման միջոց

    Դերախաղերը խաղի ընթացքում երեխայի ստեղծագործական ունակությունները ցուցադրելու միջոց են: Ծնողները և ուսուցիչները կարող են օգտագործել այս տեսակի խաղային գործունեությունը երեխային դաստիարակելու և նրանց տարբեր հմտությունները զարգացնելու համար: