0-ից 8 տարեկանների մրցույթի արդյունքները

0-ից 8 տարեկանների մրցույթ (Փետրվարի 18-ից մինչև Մարտի 21-ը)

Մասնակցեք‚ քվեարկեք‚ հաղթեք:

Փետրվարի 18-ից մինչև Մարտի 21-ը

Մրցանակները կտրվեն 29.03.2021 -ից սկսած 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
  • Մրցույթը ավարտված է

  • Ոսկյա անվանական տառ
  • 219 մասնակից
0