Համակարգչային խաղեր

  • Համակարգչային խաղերի ազդեցությունը

    Համակարգչային խաղերի ազդեցությունը

    Հարցրեք յուրաքանչյուր ծնողի իր երեխայի համակարգչային խաղերի մասին ։

    Դուք ամենայն հավանականությամբ կլսեք բողոքներ այն բոլոր ժամերի վերաբերյալ, որոնք երեխաները վատնում են համակարգչի դիմաց։