Համակարգչային խաղեր երեխաների համար

Ժամանակակից դեռահասները չեն պատկերացնում իրենց կյանքը առանց համակարգչային խաղերի:

Նրանց առօրյայում բավականին մեծ տեղ են զբաղեցնում համակարգչային խաղերը: Հասկանալի է, որ հնարավոր է չէ երեխային զրկել համակարգչից օգտվելուց, այդ թվում խաղեր  խաղալուց, բայց այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է հետևել և իմանալ այն բոլոր կանոնների մասին, որոնք պետք է կիրառվեն երեխայի առողջության պահպանման համար:

Պետք է իմանալ ճիշտ մոտեցման ձևերը և հնարավորինս արդյունավետ խաղեր փնտրել երեխաների համար` օգնելով նրանց ոչ միայն հաճույք ստանալ, այլ նաև կրթվել:

  • Համակարգչային խաղերի ազդեցությունը

    Հարցրեք յուրաքանչյուր ծնողի իր երեխայի համակարգչային խաղերի մասին ։

    Դուք ամենայն հավանականությամբ կլսեք բողոքներ այն բոլոր ժամերի վերաբերյալ, որոնք երեխաները վատնում են համակարգչի դիմաց։