Ինչու՞ են դաստիարակության ոճերը տարբեր:

Երեխաների ճիշտ դաստիարակության հարցը միշտ գնտնվել է ուսումնասիրությունների կենտնորոնւմ:

Դաստիարակության ճիշտ մոտեցումը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ երեխաների ինքնասիրության, դպրոցական գործունեության, ճանաչողական հմտությունների և վարքի զարգացման վրա:

Որքանո՞վ է դա կարևոր:

Ծնողները միմյանցից տարբերվում են այն հարցում, թե ինչպես են նրանք արձագանքում երեխաների ազդանշաններին և վերահսկում իրենց պահվածքը:

Իրոք, շատ հմտություններ, որոնք երեխաները ձեռք են բերում վաղ տարիքում, կախված են ծնողների հետ փոխգործակցության որակից:

Օրինակ ՝ ծնողները կարևոր դեր են խաղում լեզվի հմտությունների զարգացման, խնդիրների լուծման ունակության մեջ:

Բացի այդ, ծնողները ազդում են դրական վարքի ձևավորման և բացասական վերաբերմունքների շտկման վրա:

Դաստիարակության որակը, որը երեխան ստանում է կյանքի առաջին տարիներին, ազդում է երեք հիմնական գործոնների վրա, որոնք որոշում են դպրոցում նրանց հաջողությունները:

Խոսքը գնում է՝ երեխայի ճանաչողական ներուժի, սոցիալական հմտությունների և վարքագծի զարգացման մասին:

 

Ինչու՞ են դաստիարակության ոճերը տարբեր:
Ծնողների հմտությունները կարելի է ձեռք բերել փորձով կամ փոխանցվել սերնդեսերունդ: Հետևաբար, ծնողների համար կարևոր է անընդհատ ջանքեր գործադրել, որպեսզի զարգանան իրենց դաստիարակչական հմտությունները:

Ինչու՞ են դաստիարակության ոճերը տարբեր:

Ծնողների մոտեցումը, կախված է արտաքին և ներքին գործոններից: Դրանք ներառում են.

  • երեխաների բնութագրերը
  • ծնողների բնութագրերը
  • սոցիալական և մշակութային լայն ենթատեքստ, որում ապրում է ընտանիքը

Ծնողների զգայունությունը  սովորաբար հանգեցնում է երեխաների մոտ դրական հույզերի ձևավորմանը:

Եվ ընդհակառակը, ծնողների աջակցության պակասը երեխաներին դրդում է դյուրագրգիռ կամ ագրեսիվ դառնալ:

Այնուամենայնիվ, կարևոր է նաև հասկանալ, որ ծնողները տարբեր կերպ են արձագանքում իրենց երեխայի պահվածքին և խառնվածքին:

Նաև շատ բան կախված է հենց ծնողների հոգեբանական հատկանիշներից:

Ծնողները, ովքեր կարողանում են հասկանալ իրենց երեխայի վատ զգալու պատճառները և վստահ են  նրան բարձրացնելու ունակության մեջ, հակված են ավելի մեծ խնամք և աջակցություն ցուցաբերելու:

Եվ ընդհակառակը, ծնողները, ովքեր հավատում են, որ երեխան նրանց շահարկում է, հակված են դժվար իրավիճակներում անարդյունավետ մեթոդների կիրառմանը ՝ կա՛մ թշնամություն ցուցաբերելով, կա՛մ երեխային գայթակղեցնելով:

Վերջապես, ծնողների մտածելակերպը մեծապես ազդում է նրանց դաստիարակչական առանձնահատկությունների վրա: Օրինակ ՝ ծնողները, ովքեր չափից դուրս մտավախություններ ունեն հակված են իրենց երեխային չափից շատ ուշադրություն դարձնելու և պաշտպանելու: