Չորս ուսանողները – պատմություն

Համալսարաններից մեկում սովորում էին չորս ուսանողները, որոնք միևնույն ժամանակ իրար ամենամոտ ընկերներն էին:

Նրանք իրենց ժամանակի մեծ մասը վատնում էին զվարճանքների վրա և շատ ժամանակ անգամ բաց էին թողնում իրենց դասերը:

Հերթական զվարճանքի հաջորդ օրը սպասվում էր կարևոր քննություն:

Նրանք չէին ցանկանում կիսատ թողնել իրենց զվարճանքը և պարապել հաջորդ օրվա քննության համար:

ՈՒսանողները որոշում կայացրեցին միասին, որ կստեն իրենց դասախոսին, որպեսզի հետաձգի քննությունը` տալով նրանց լրացուցիչ ժամանակ:

Հաջորդ օրը նրանք գնացին իրենց դասախոսի մոտ և ասացին, թե իբր նախորդ օրը բոլոր չորսն էլ եղել են իրենց ընկերոջ հարսանիքին:

Հարսանիքից ավարտից հետո, տուն վերադառնալու ճանապարհին նրանց մեքենայի անվադողերից մեկը անսպասելիորեն վնասվել է և նրանք ստիպված են եղել մեքենան հրել մինչև իրենց տուն հասնելը:

Եվ հետևաբար այդ պատճառով ի վիճակի չեն այսօր քննությունը գրել:

Չորս ուսանողները

Դասախոսը և ուսանողները

Դասախոսը ուսանողների կողմից բերված պատճառաբանությունը լսելուց հետո, որոշում կայացրեց հետաձգել քննության օրը, այսպիսով տալով նրանց հավելյալ ժամանակ:

ՈՒսանողները ուրախացան լսելով դասախոսի որոշումը և անմիջապես տուն գնալուց հետո սկսեցին պարապել առարկան, որպեսզի լավ հանձնեն:

Քննության օրը դասախոսը ասաց ուսանողների, որ նստեն առանձին լսարաններում:

Ինչին ուսանողները համաձայն էին առանց որևէ առարկության:

Իրենց տեղերը զբաղեցնելուց հետո դասախոսը ուսանողներին բաժանեց քննական հարցաշարը, որը որ կազմված էր միայն 2 հարցից:

Բայց երկուսի փոխարեն այն պետք է կազմված լիներ 50 հարցից:

Հարցերը տեսնելուց հետո ուսանողները ապշած էին քանի որ հարցերը հետևյալն էին

  1. Անուն Ազգանուն
  2. Մեքենայի որ անվադողն էր փչացել

ԽՐԱՏ՝ Դուք կարող եք լինել խելացի, բայց պետք չէ մոռանալ այն մասին, որ կարող են ձեզնից ավելի խելացիները գտնվել: