0-ից 8 տարեկանների մրցույթի արդյունքները

0-ից 8 տարեկանների մրցույթ (Ապրիլի 12-ից մինչև Մայիսի 12-ը)

Մասնակցեք‚ քվեարկեք‚ հաղթեք:

Ապրիլի 12-ից մինչև Մայիսի 12-ը

Մրցանակները կտրվեն 24.05.2021 -ից սկսած 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
  • Մրցույթը ավարտված է

  • Ոսկյա անվանական տառ
  • 148 մասնակից
0