0-ից 6 տարեկանների մրցույթի արդյունքները

Մասնակցեք‚ քվեարկեք‚ հաղթեք:

Հոկտեմբերի 21-ից մինչև Նոյեմբերի 20-ը

Մրցանակները կտրվեն 28.11.2019 -ից սկսած 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
  • Մրցույթը ավարտված է
  • 160 000 դրամ + Մանկական մեքենա
  • 268 մասնակից
0