0-ից 6 տարեկանների մրցույթի արդյունքները

Մասնակցեք‚ քվեարկեք‚ հաղթեք:

Հունիսի 6-ից մինչև հուլիսի 6-ը
4-րդից մինչև 8-րդ հորիզոնականները զբաղեցնող լուսանկարները կստանան անակնկալ նվերներ։

Մրցանակները կտրվեն 15.07.2019 -ից սկսած 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
0