7-ից 12 տարեկանների մրցույթի արդյունքները

7-ից 12 տարեկանների մրցույթ (Հուլիսի 9-ից մինչև հուլիսի 31-ը)

Մասնակցեք‚ քվեարկեք‚ հաղթեք:

Հուլիսի 9-ից մինչև հուլիսի 31-ը

Մրցանակները կտրվեն 08.08.2019 -ից սկսած 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
  • Մրցույթը ավարտված է
  • 38 մասնակից
0