0-ից 8 տարեկանների մրցույթի արդյունքները

0-ից 8 տարեկանների մրցույթ (Օգոստոսի 3-ից մինչև Սեպտեմբերի 3-ը)

Մասնակցեք‚ քվեարկեք‚ հաղթեք:

Օգոստոսի 3-ից մինչև Սեպտեմբերի 3-ը

Մրցանակները կտրվեն 10.09.2020 -ից սկսած 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
  • Մրցույթը ավարտված է

  • Գործիքների կամ բժծկական հավաքածու
  • 143 մասնակից
0